უკან დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნება და ანაზღაურება

CLINE.ge არ იღებს ზომებს დაბრუნების მოთხოვნაზე სანამ საქონელი არ დაბრუნებდა მის საწყობში. CLINE.ge-ს თავისი შეხედულებრისამებრ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება პროდუქტის უკან მიღებამდე მოახდინოს თანხის უკან დაბრუნება. CLINE.ge იტოვებს უფლებას უარი თქვას უკან მიღებაზე ან დაბრუნებაზე თუ პროდუქტი იქნა გაყიდული დაუზიანებლად და წარმოადგენდა ისეთივე უნაკლო ნივთს როგორის რეალიზებაც მოხდა. 

უკან დასაბრუნებელი პროდუქტის CLINE.ge-ს საწყობში მიწოდების საფასურს იხდის მომხმარებელი. თუ დადასტურდა რომ არსებობს პროდუქტის უკან დაბრუნების საფუძველი, CLINE.ge აუნაზღაურებს მომხმარებელს პროდუქტის და უკან მიწოდების საფასურს.

პროდუქტის უკან დაბრუნების ერთადერთი მიზეზი არის თუ პროდუქტის ეტიკეტზე და CLINE.ge-ზე აღწერა არ ემთხვევა მიღებული პროდუქტს.

პროდუქტის აღწერა

CLINE.ge ცდილობს რაც იყოს შეიძლება ზუსტი პროდუქციის აღწერისას. თუმცა, CLINE.ge ვერ გაძლევთ გარანტიას რომ პროდუქტის აღწერა ან სხვა კონტენტი დაკავშირებული CLINE.ge-ზე განთავსებულ პროდუქციაზე არის სრული, განახლებული და შეცდომების გარეშე. თუ პროდუქცია რასაც CLINE.ge სთავაზობს მომხმარებლებს არ არის ის რაც CLINE.ge-ზეა აღწერილი, აუცილებელია რომ მომხმარებელმა დააბრუნოს ნივთი გამოუყენებელ მდგომარეობაში.

დავების განხილვა

ნებისმიერი დავა რომელიც ვერ გადაწყდება მომხმარებელსა და CLINE.ge-ს შორის, უნდა გადაწყდეს მედიაციის ან საქართველოს სასამართლოებში თბილისში. 

მოქმედი კანონი

CLINE.ge მომსახურების გამოყენებით ეთანხმებით შესაბამის ქართულ კანონმდებლობას რომელიც არეგულირებს ამ წესებსა და პირობებს და ნებისმიერ დავას რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენსა და CLINE.ge-ს შორის. 

გაგრძელება